JAKÉ OBRAZY NABÍZÍM PRO DĚTI A DO ŠKOLEK A PROČ JSOU OBRAZY PRO DĚTI VHODNÉ?

  

MOTIVY ZVÍŘAT, KVĚTIN A NADPŘIROZENÝCH BYTOSTÍ PODPORUJÍCÍ FANTAZII, ROZVOJ A OSOBNOST DÍTĚTE

Obrazy jsou svými motivy - zvířata, květiny, andělé, víly, slunce, příroda atp. rovněž velmi vhodné pro děti jak do škol tak do školek a přispívají k rozvoji osobnosti dítětě, působí kladně na jeho psychiku a duševní vyrovnanost a v neposlední řadě mají také kladný vliv na jeho studijní výsledky, neboť vychází z tvz. colorterapie - kladný vliv barev a symbolů na fyzický a psychický stav člověka.  Obrazy dále rozvíjejí dětskou tvořivost, pozitivní charakterové vlastnosti jako je schopnost empatie, soucítění, sounáležitosti, zdravého sebevědomí a přátelskosti.

 

 

 

HARMONIZAČNÍ BAREVNÉ MOTIVY V PODOBĚ LOTOSOVÝCH KVĚTŮ

Obrazy přispívají k celkovému pocitu harmonie a klidu a tudíž přispívají k celkovému soustředění. Jsou tedy velmi vhodné k jakémukoliv typu výuky. Obrazy tedy slouží jako podpůrný prostředek, co se týká výuky a celkové rozvoje dítěte.

 

      

 

 

 INTUITIVNÍ DĚTSKÉ OBRAZY PRO PODPORU PŘEDSTAVIVOSTI 

Bylo dokázáno, že lidem pomáhá, když si v mysli vytvoří obraz svého stavu a síly, s níž jdou proti nemoci. Představa může vyslat zprávu z mozkové kůry přes malý mozek do hormonálního systému a autonomního nervového systému, který může ovlivnit nejen imunitní systém. Tato oblast je součástí nové disciplíny psychoneuroimunologie, což je vědecká disciplína zabývající se vztahy mezi myslí, nervovým, hormonálním a imunitním systémem. Pacient si představuje specificky boj svého těla nebo jeho částí se slabou nemocí. K podporám těchto představ slouží naše obrazy malované intuitivně dětmi. Návod k používání obrazů níže a přímo popisem u daného obrazu.

 

 

 

UKLIDŇUJÍCÍ FOTOGRAFIE S PŘÍRODNÍMI MOTIVY PŮSOBÍCÍ BLAHODÁRNĚ NA DĚTSKOU PSYCHIKU

Terapie přírodní fotografií napomáhá přírodní vizualizaci barev, kdy si lidé v mysli představují přírodní scenérie, které napomáhají k uvolnění a cvičení na vdechování barev. Přírodní fotografie odpovídají barevné terapii nejen barvou, ale i motivem.

 

 

 

VYUŽITÍ INTUITIVNÍCH OBRAZŮ S BAREVNÝMI MOTIVY V PEDAGOGICE VE ŠKOLKÁCH A ŠKOLÁCH

Pedagogika by měla rovněž klást velký důraz na prostředí, které  děti ve školách a školkách obklopuje. Jak smyslově vnímáme svět, tak si vytváříme svoji skutečnost. Čím  lépe pracují naše smyslové orgány, tím lepší a diferenciovanější je naše vnímání.

Čím je naše vnímání různorodější, tím pestřejší je obraz naší reality. Různorodé vnímání nás vede k toleranci a k pozitivním životním pocitům. Intuitivní obrazy s pozitivními a barevnými motivy podporují fantazii, soustředěnost, intuici, schopnost soustředit se.

Rozvíjejí v dětech kreativitu a pocit zdravé sebehodnoty. Umožňují jim nalézt svůj vnitřní svět, který jim poté v dospělosti pomůže utvářet svoji realitu přesně tak, jak budou potřebovat.

 

 

Obrazy vycházejí rovněž ze skutečnosti, že pravým kosmickým posláním člověka je vítězství lásky a spravedlnosti mezi lidmi, utvoření světa přátelství. Ke každému obrazu je rovněž vytvořen popisek předávající poselství a tento popis je možné dětem při pozorování předčítat. Obrazy je vhodné využívat jako pozitivní zářič navozující harmonickou a duševní pohodu, která je nezbytná jak při výuce tak i v podpoře celkového dobrého fyzického a duševního zdraví dítěte.

Obrazy nepůsobí pouze pozitivně na psychiku dětí, ale rovněž i dospělého člověka. Během dne je dítě i dospělý člověk obklopován různými vjemy, které podstatně ovlivňují podvědomí člověka, které pak utváří realitu. Je tedy nezbytné se již od útlého dětství obklopovat takový vjemy, které rozvíjejí pocit štěstí a naplnění a naopak se vyhýbat rušivým a negativním vlivům, který mají negativní účinek na naši psychiku. Je-li náš psychický stav narušen, nebudeme schopni žít plnohodnotně své životy, budeme zažívat pocit nedostatku, oddělenosti a neštěstí.

 

Činnost pedagogiky by měla být chápána jako umělecký proces, tudíž by děti měly být vystaveny působení umělecky laděného prostředí. Posláním člověka je proměňovat svět, který ho obklopuje, k větší oduševnělosti.

Děti mají prožít, že i předměty každodenní potřeby mohou být krásné, a mají si osvojit potřebné dovednosti proto, aby toto byly samy schopny realizovat. Kromě toho,když děti podnítíme, aby vyjádřily duševní hnutí uměleckou činností, pak to znamená, že dáváme zelenou jejich nejhlubším potřebám.

 

 

 

Na intuitivních obrazech se také často objevují symboly z Feng - shui. Feng Shui je tradičním čínským uměním a vědou o životě v harmonii s okolním prostředím. Využívá se v případech, kdy chceme zlepšit či podpořit svou životní situaci v oblasti zdraví, prosperity, vztahů či jen obecné spokojenosti. Obrázky Feng - Shui pomáhají v prostředí, kde se nacházejí, eliminovat tzv. negativní energie a vytvářet energie pozitivní. Symboly Feng – Shui vytvářejí harmonii a hojnost. Mezi ně patří např.: voda, lotosový květ, delfín atd.

 

 

Mezi časté symboly Feng-shui na intuitivních obrazech patří např.:

 

Voda: Přináší do našich prostor štěstí, lásku, harmonii. Voda je symbolem bohatství.

Lotosový květ: Je symbolem čistoty. Do domu vnáší mír, klid , tvořivost a duchovní růst.

Slunce: Symbol nesmrtelnosti a věčnosti, znovuzrození i zániku. Zdroj tepla, světla, je dárcem rozumu i citu, nejčistší spravedlnosti.

Mince: Symbol štěstí a přísunu bohatství i v dalších životních oblastech ne pouze finanční (např.: hojnost lásky, zdraví, štěstí, přátelství atp.).

Ryba: Symbol hojnosti a neporušeného života.

 


 

 

I barvy velmi působí na dětskou psychiku, proto vhodně zvolené barvy ať již v místnostech, kde se dítě učí nebo tráví volný čas jsou neméně důležité. Intuitivní malby svou barevností velmi dobře působí na dětskou psychiku, uvolňují bloky a podporují duševní klid. Je tedy velice důležité zvolit vhodné barvy. Přesný a podrobný význam barev a symbolů naleznete v blogu. Vhodná je kombinace teplých a chladných barev, neboť je kvůli fyzickému a psychickému zdraví dobré barvy vzájemně kombinovat a střídat.

 

Stručný přehled barev a jejich působení:

 

Červená: Podporuje aktivitu a rozhodnost, podporuje imunitní systém, činnost srdce a tenkého střeva (červená barva, odpovídá kořenové - základní čakře)

 

Oranžová: Podporuje radost ze života, sebeuvědomění, zahřívá, vhodná při svalových bolestech a alergiích (oranžová barva - odpovídá sakrální čakře)

 

Žlutá: Posiluje vůli a jasnou komunikaci, stří logiku, koncentraci a všechny aspekty vědomé síly mysli včetně paměti, učení, mentální bystrosti a soustředění, stimuluje nervový systém, pomáhá při kožních problémech, pomáhá při žaludečních problémech, dobrá na zažívání (žlutá barva - odpovídá čakře solar plexus)

 

Modrá: Vhodná na hlasivky, pomáhá při jasné komunikaci, uklidňuje, tiší bolest hlavy, uší, zubů atp. (modrá barva - odpovídá krční čakře)


Zelená : Zvyšuje příliv lásky, empatie a soucitu, zelená jako jedna z nejléčivějších barev posiluje srdce, plíce a dýchací systém a pomáhá při boji s infekcemi a virovými nákazami. Potírá paniku a závislosti (zelená barva - odpovídá srdeční čakře)


Fialová : Poskytuje duchovní ochranu. Fialová je obzvláště účinná při léčení ducha a toho, co leží v minulosti. Jako univerzální léčitel ulevuje při alergiích, astmatu, poruchách spánku, při problémech s očima, ušima, nosem a kůží, při migrénách, je přírodním sedativem. Zklidňuje neurózy a pomáhá při porodech. Léčí zhoubné nádory a leukémii. (fialová barva - odpovídá korunní čakře a čakře třetí oko)

 

Růžová: Růžová podporuje jemnost a laskavost v rodinných i přátelských vztazích. Pomáhá také při jednání s dětmi a k upevnění nového milostného vztahu a nastolení důvěry po zradě nebo nezdaru. Růžová - je nejúčinnější při léčení dávných zranění, pro klidný spánek a smiřování po hádkách. Přináší také proud lásky a soucitu. Přináší úlevu při ušních a endokrynních problémech (např.: štítná žláza), bolestech hlavy a psychosomatických nemocích, stejně jako při problémech u dětí a kojenců (růžová barva - odpovídá srdeční čakře)

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Bc. Věra Lochmanová Řepov 131
Mladá Boleslav
29301
tel.: 728 111 117