Tvorba léčivých obrazů na zakázku

Na základě Vašich specifických požadavků Vám vytvořím léčivý obraz pouze pro Vás. Standardní velikost obrazu je formát A3 (40x30cm) vč. rámu a zasklení. Léčivé obrazy maluji pastelem. V případě zájmu nebo dotazů mě kontaktujte. Cena za obraz je Kč 1190,-.


Tvorba obrazů do interiérů

Na základě Vašich potřeb Vám vytvořím obrazy na zakázku do Vašich interiéru - např.: do hotelů, kaváren, čajoven atp.. Cena dohodou dle zakázky.

JAKÉ SKUPINY OBRAZŮ NABÍZÍM?:

Vizualizace je technika, která zapojuje představivost a pomáhá tak lidem, aby se vyrovnali se situacemi, naplňovali svůj potenciál a využili léčivé procesy těla samotného. Podobá se snění, ale záměrně zapojuje vědomou mysl, která uvědomuje tělu prospěšné pochody.

 

  

1 | TERAPIE ANIMACÍ

Stejně jako barva vlnových délek od slunce, která proniká do naší pokožky, je možné též barevnou terapii používat na pomoc v těle v boji proti nemocem. Pomocí teorie, že všechny věci vibrují ve vybraných frekvencích, včetně nemocí, barevná terapie - označovaná též jako colortherapy reaguje na onemocnění vibrací pomocí individuální nebo ve směsici barev. Cílem našich obrazů je stimulovat pacientovo tělo a mysl, aby podnítilo prevenci, léčení a obnovilo zdraví. Návod k používání obrazů níže a přímo popisem u daného obrazu.

 

 

 

2 | TERAPIE V ENERGETICKÝCH OBRAZECH

Cílem energetických obrazů je nejen stimulovat pacientovo tělo a mysl na principech barevné terapie, aby podnítilo prevenci, léčení a obnovilo zdraví. Do těchto obrazů je umělcem při tvorbě přenášena cílená energie pro specifickou oblast prevence nebo léčby. Na jaká místa v obrazu byla tato energie přenášena je v popisu vždy uvedené. Návod k používání obrazů níže a přímo popisem u daného obrazu.

 

       

 

 

 3 | TERAPIE V INTUITIVNÍCH OBRAZECH

Intuitivní obrazy jsou vytvářeny spontánně umělcem na základě jeho intuice pro léčbu nebo podporu. Protože každá barva má svoji vibraci a působí na lidský organismus, jejich vibrace nevnímáme jen očima, ale celým povrchem těla i tyto obrazy splňují principy barevné terapie. Dokonce i kůže má své senzory, které přijímají energetické vlnění. Existuje spojení mezi tím, jaké máme oblíbené barvy a naším psychologickým profilem. Též je prokázáno, že jisté barvy jsou pro člověka a orgány v těle povzbuzující, léčivé, některé uklidňující, jsou i neutrální, či tlumící barvy. Návod k používání obrazů níže a přímo popisem u daného obrazu.

 

 

 

TERAPIE PŘÍRODNÍ FOTOGRAFIÍ

Terapie přírodní fotografií napomáhá přírodní vizualizaci barev, kdy si lidé v mysli představují přírodní scenérie, které napomáhají k uvolnění a cvičení na vdechování barev. Přírodní fotografie odpovídají barevné terapii nejen barvou, ale i motivem.

 

 

 

5 | INTUITIVNÍ DĚTSKÉ OBRAZY PRO PODPORU PŘEDSTAVIVOSTI 

Bylo dokázáno, že lidem pomáhá, když si v mysli vytvoří obraz svého stavu a síly, s níž jdou proti nemoci. Představa může vyslat zprávu z mozkové kůry přes malý mozek do hormonálního systému a autonomního nervového systému, který může ovlivnit nejen imunitní systém. Tato oblast je součástí nové disciplíny psychoneuroimunologie, což je vědecká disciplína zabývající se vztahy mezi myslí, nervovým, hormonálním a imunitním systémem. Pacient si představuje specificky boj svého těla nebo jeho částí se slabou nemocí. K podporám těchto představ slouží naše obrazy malované intuitivně dětmi. Návod k používání obrazů níže a přímo popisem u daného obrazu.

 

 

 

 

 

BAREVNÁ MEDITACE

 1) vzpřímeně seďte nebo ležte v klidném a příjemném prostředí. Vhodné je i místo podpořit meditační, relaxační nebo ozdravnou hudbou.

2) sledujte obraz a při nádechu mějte pocit, že vstřebáváte do sebe barvy a vizualizaci. Uvědomujte a vybavte si princip obrazu, jeho smysl, význam, jeho energii a sílu, vstřebávejte toto vše nádechem do sebe. Při výdechu, který provádějte mimo obraz myslete na to, čeho se chcete zbaviti.

3) představte si, že vaším tělem prostupují barvy od horní části hlavy až k dolní části nohou po dobu čtyř minut.

4) představte si, že barvy vstupují prostřednictvím vašeho pupku a šíří se přes vaše tělo. Provádějte po dobu jedné minuty.

5) inhalujte barvy z obrazu dle vašeho výběru, a představte si, že se šíří vaším tělem.

6) dvě minuty nechte na sebe působit barvy a vizualizaci, která mentálně pohltí celé vaše tělo. Až budete hotovi, jemně protáhněte své tělo, nejlépe dopnit vhodným cvikem z jógy. Provádějte pomalu "probuzení" z barevné meditace.

 

 

VDECHOVÁNÍ BAREV

Vdechování barev je jedním z nejstarších způsobů léčby barvami, který se prováděl již v atlantských dobách. Je také způsobem nejjednoduším. Vdechování barev je přesně tím, co název napovídá.  Poté, co barvu vdechneme, necháme ji prostoupit celé tělo nebo ji nasměrujeme jen do určité jeho části. Před vdechováním je příjemné se protáhnout a uvolnit tělo.  Pro tuto metodu můžete zvolit barvu dle Vaší potřeby. Vdechování se také může směřovat postupně do všech čaker.

 

 

Vdechování barvy kombinuje hluboké dýchání se soustředěním se na určitou barvu. Energii barvy, kterou vdechujete můžete nasměrovat k oslabené čakře. 

Pomalu a zhluboka vdechujte na čtyři doby, zadržte dech na dvě doby a opět vydechujte na čtyři.

 

Psychologicko - duševní aspekty

Manželé Simingtonovi, oba rentgenologové, si všimli, že postoje jejich pacientů měly hodně co do činění s délkou jejich života. Napsali knihu Getting Well Again, kde popisují použití vizualizací a imaginací při léčbě nemocí. Ti lidé, kteří jsou schopni takto cvičit, mají lepší vyhlídky na přežití a úspěšnou prevenci.

 

Zdravý životní styl a prostředí

Žít zdravě a vyvarovat se škodlivinám hraje důležitou roli při prevenci a léčbě. Základem je hodně spát a odpočívat, trochu cvičit, pravidelně a pomalu jíst, snažit se žít v čistém, pozitivním prostředí, být obklopen inspirujícími a povznášejícími knihami, zvuky, obrazy a dalšími duševními stimuly. Hodně odpočinku, relaxační techniky, meditace, přiměřené cvičení, biofeedback a další metody jsou také užitečné.

 

 

 

 

KDE SE LÉČBA BARVOU POUŽÍVÁ?

Zatímco barevná terapie není všeobecně přijímána jako standardní léčba, existují programy, které začleňují barevnou terapii do programů léčby onemocnění. Například Bristolská klinika využívá k léčbě onkologických onemocnění holistický přístup, který zahrnuje několik terapií, včetně výživy, barvy, vizualizace a dýchání - kromě tradiční chemoterapie. Komplexní - jak duševní, tak fyzická terapie k léčbě nemocí přinesla pozitivní výsledky u některých pacientů Bristolské kliniky.

K čemu dospěli dánští vědci? Nemocnice, kde je užito příznivých a pozitivních barev, dávají pacientovi pocit bezpečí a ti se rychleji uzdravují. Na nemocné působí zato depresivně bílé sterilní prostředí. Teplé barvy skutečně léčebný proces urychlovaly. Například chudokrevným dětem se zlepšil v pokojích s červenými prostěradly krevní obraz. Léčit tedy mohou i barvy stěn a koberců. Barvy také ovlivňují vnímání hluku, času a teploty. Například v modrých místnostech nastavují lidé termostat o tři stupně výš než v červeně vymalované místnosti. V pokojích vymalovaných teplými barvami máme také větší chuť k jídlu, méně se unavíme a citlivěji vnímáme hluk. Dokonce se nám zdá, že i čas ubíhá rychleji.

 

Léčitelé i klasická medicína se shodnou

Barvy na nás působí v běžném životě a ovlivňují naše chování. Ačkoliv uzdravování za pomocí barev je doménou především přírodních léčitelů, i tradiční medicína nepopírá vliv barevných odstínů na zdravotní stav člověka. Běžně je léčba barvami využívána zatím u psychických a psychosomatických onemocnění. Vědci tak mohou zkoumat, jak přesně barvy ovlivňují fyziologické reakce pacientů. Edgar Cayce uvádí, že se například v USA podařilo uzdravit ze žloutenky již více než 300 000 dětí působením modrého světla.

S barvami čarovali také Indové. Chromatoterapie není žádnou novinkou. Barvami léčil již Pythagoras, i staří Egypťané léčili pacienty paprsky světla procházejícími okny příslušných barev. Lékař Celsius pak léčil barevnými tinkturami. Známá je také indická teorie tatev. Podle indického okultismu je černá barva vhodná k ošetřování ran. Horečky a záněty vzniklé pod vlivem červené mohou být životu nebezpečné. Bílá barva je pak vhodná pro bezproblémové početí, zhoršuje však účinky kocoviny. Tolik Indové.

Každá barva má svoji vibraci a působí na lidský organismus. Vibrace nevnímáme jen očima, ale celým povrchem těla Dokonce i kůže má své senzory, které přijímají energetické vlnění. Existuje i spojení mezi tím, jaké máme oblíbené barvy a naším psychologickým profilem. Též je prokázáno, že jisté barvy jsou pro člověka a orgány v těle povzbuzující, léčivé, některé uklidňující, jsou i neutrální, či tlumící barvy.

Je dokázané, že pokožka je světlocitlivá - na několika univerzitách prováděli pokus vždy se stejným výsledkem. Posadili nevidomého člověka do modře vymalované místnosti - teplota mu poklesla o X stupňů celsia, následovně ho posadili do červeně vymalované místnosti a teplota opět stoupla, ba i přerostla normál. To poukazuje také na to, že vnímáte člověka, i když jste k němu zády.

Všichni víme, jak naši náladu ovlivňuje střídání ročních období a jak úbytek světla působí negativně na naši psychiku. Pokusy v mnoha zemích prokázaly, že na většinu lidí mají určité barvy povzbuzující, uklidňující až léčivý účinek. Různé barvy mohou ovlivnit vnímání teploty, vnímání času a dokonce schopnost soustředit se, pamatovat si. Všichni lidé reagují na terapii barvou, proto je důležité věnovat pozornost tomu, jaké barvy nosíte a jakými barvami se obklopujete. To má velký vliv na to, jak se právě cítíme.

Měli bychom se soustředit a respektovat alespoň základní vztahy mezi barvami a našim zdravím. Sílu barev využívá i například podprahová reklama. Spousty firem si zpracovává logo na zakázku cíleně v určité barvě, aby pohled na logo vyvolal v člověku určité pocity. Mnohdy se barev využívá i v reklamě, či přímo v místnostech, kde se uskutečňují různé kontrakty, dohody či nábory zaměstnanců.

Barevná terapie je alternativní terapie, která se snaží obnovit rovnováhu v těle, mysli a ducha pomocí barevných světel a barevné vizualizace. Barevná terapie je často používána pro eliminaci stresu a úzkosti.

 

Léčba světlem

Léčebné použití světla a barev má dlouhou tradici. Dosud jsme hovořili léčbě barvou a vizualizací, ale velký význam má též červené světlo a značný prospěch i infračervené záření. Další slibnou a nenákladnou terapií, zejména proti infekcím, je ozařování krve ultrafialovým zářením. Ultrafialové záření je běžně používáno pro desinfekci v nemocnicích (germicidní lampy) a ve vodních filtračních systémech. Nicméně jeho účinky na krev jsou daleko širší, než pouze zabíjení bakterií. Dr. William C. Douglass strávil rok studiem této léčby v Rusku. Více informací naleznete v jeho knize Into the Light.

 

 

 

Chromoterapie, nebo také chromatoterapie, koloroterapie či fototerapie je jednou z nejstarších léčebných metod.

Vlivem různých barev na psychiku a náladu člověka a přínosem pro jeho zdraví se zabývá vědní obor zvaný chromoterapie. Výsledky výzkumů jsou aplikovány v konkrétních situacích, např. při rekonvalescenci po operaci, při potřebě navození určitého duševního stavu jednotlivce nebo skupiny. Tento lékařsky prokázaný účinek barev světelného spektra se využívá k posílení organismu a zklidnění či vyléčení mysli, těla i ducha.Díky nám si můžete pořídit zdravotního "pomocníka" využívajícího chromoterapie i do své koupelny.

Chromoterapie – též luminoterapie nebo také koloroterapie a fototerapie je založena na principu působení světla určité vlnové délky. Pro využití barev k relaxaci v koupelně či jinde je velice vhodná jak sprcha, tak i vířivá vana či vířivý bazén. Světelná terapie - chromoterapie - dodá jakémukoli typu hydromasáže nový rozměr.

Léčení barvami neboli fototerapie, chromatoterapie, koloroterapie je způsob léčby, který se uplatňoval už v starověkém Řecku, Egyptě, Číně či Indii. Barevné tóny byly v přírodě považovány za božskou sílu nebo životodárnou energii posílanou z kosmu již v pradávných dobách.

Tato síla byla nenahraditelná k udržení vnitřní energie v těle, což bylo kdysi synonymem zdraví. Vlivy barev pozoroval i filozof Aurelius Celsius, který doporučoval používání barevných mastiček a tinktur, a kolem roku 1000 byly léčebné vlastnosti barev vžité do podvědomí každého člověka. I arabský lékař a filozof Avicena věnoval patřičnou pozornost barvám tzn. přidružoval každou barvu k nějakému lidskému temperamentu.

Světelné paprsky mají vliv na každého člověka, ale jejich působení se u jednotlivých lidí dosti liší. Například v období zimních měsíců , kdy je nedostatek světla, velké množství lidí prožívá deprese. I sexuální aktivita je ovlivňována světlem. Během léčby barvami je nezbytně požadován emocionální vztah k barvám a přizpůsobení se jejich temperamentu.

  

Chromoterapie k léčení využívá:

Ozařování barevným světlem, které trvá cca 15 minut

Hluboké mentální vdechování konkrétní barvy

Lázně s požitím barevné vody

Dívání se přes filtr s určitou barvou

Meditace v konkrétní barvě

Pití vody ozáření doporučenou barvou

 

 

 

 

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Bc. Věra Lochmanová Řepov 131
Mladá Boleslav
29301
tel.: 728 111 117