Co a jak léčí jednotlivé symboly?

05.12.2013 13:12

Nevíte jaký obraz zvolit? Můžete volit obraz i podle významu jednotlivých symbolů a jejich léčivého potenciálu na fyzickou a psychickou rovinu člověka dle Vašich specifických potřeb. Uvádíme zde významy symbolů, které se převážně vyskytují na našich obrazech.

 

Pentagram: Je to základní čistý znak ochrany. Představuje hvězdu, a tím vnitřní mystickou energii. Štít, který odráží zlá přání a kletby a vrací je k jejich původci. Chrání během magických praktik. Pomocí něj lze síly zla svést na určité místo a tam je spoutat. Pomáhá dosáhnout vytčeného cíle a posiluj charisma. Jeho pět cípů znamená koloběh světa a lidského života-zrození, zrání, dospělost, stárnutí a smrt.

Hexagram: Davidova hvězda - symbol viditelného a neviditelného světa, znamená rovnováhu mezi protiklady. Vedle pentagramu nejpopulárnější magický znak. Představuje statickou rovnováhu mezi protiklady, jejich vzájemné pronikání, doplňování se a vliv na veškeré dění v přírodě. Přináší harmonii.

Keltský kříž: Nebo také kruhový kříž symbolizuje most do jiného světa (Annwn) a k vyšší energii a znalostem. Toto je uskutečněno vertikálními rameny kříže představujícími jiný svět a horizontálními rameny představujícími fyzický svět (Abred).

Kříž: Symbol spasení, utrpení, silné víry, chrání před zlem. Kruh: Symbolizuje ducha. Nejuniversálnější symbol magie. Nepřerušená linie představuje dokonalost, věčnost, nekonečný cyklus stvoření, zániku a obnovy.

Čtverec: Symbol hmoty. Představuje řád, stabilitu, konečnost hmotného světa. Trojúhelník: Má různé významy (např.: zrození, život, smrt). Oko: Znamená cestu k osvícení a moudrosti, ale také temné síly. Je oknem do duše.

Koule: Je symbolem jednoty, dokonalosti, veškerenstva, moudrosti. Je to symbol věštění. Srdce: Sídlo životních principů a citů. Symbol náklonnosti, lásky a touhy. Kosočtverec: Je symbolem transformace a změny.

Motýl: Motýl, který vylétl z kukly je jasným symbolem přechodu z jedné životní fáze do druhé. Motýl je zvíře moci, symbol změny, duše, kreativity, svobody, radosti.

Delfín: Představuje rychlost a inteligenci. Je obrazem zvláštní moudrosti a lidského přátelství, je prostředníkem mezi světem světla a světem temnoty. Je symbolem porozumění a empatie. Delfín přináší blahobyt.

Had: Velmi silně působící symbol. Je představitelem chytrosti, inteligence, vědění a věčného života. Je symbolem svůdnosti a hypnotického magnetismu, ale i prohnanosti, nevěry a lživosti.

Pták (všeobecně): Je symbolem duše, duch, komunikace s bohy, duchové mrtvých, myšlení, představivost, vzduch, kolibřík představuje jemnost, krásu, lásku a umění

Strom: Symbol životní síly, houževnatosti, radosti a zakořenění, znovuzrození života, regenerace sil.

Ryba: Je symbolem plodnosti, plození, neporušeného života a hojnosti. Jednorožec: Představuje léčitelství, přírodní medicínu a spasení. Symbolizuje čistotu, ale i sílu a odvahu spojenou s božským světlem, stejně jako mírumilovnost. Lev: Je symbolem odvahy, moci, slunce, ohně, statečnosti, síly, spravedlnosti a nezávislosti.

Zvířata všeobecně : Znamenají instinktivní, plodný život, živočišnou přirozenost.

Spirála: Je prastarý duchovní symbol všech kultur - symbol stvoření. Je univerzálním symbolem. Spirála je dynamickým symbolem vitality kosmu a mikrokosmu. Stojí za rozvojem růstem a expanzí. Dvojitá spirála je symbolem střídavého účinku. Má ochranný charakter. Levotočivá spirála symbolizuje ženský princip JIN, rozpouští nechtěné energie a dodává energie nové. Pravotočivá spirála symbolizuje mužský princip JANG, princip tvorby. Odsává nemoci a čistí geopatogenní zóny.

Koráb: Symbolizuje přechod a cestu. Znamená naději, nový začátek, svobodu a nespoutanost. Most: Přechod z jedné dimenze (reality) do druhé. Je symbolem opuštění minulosti, spojení a propojení.

Číše (pohár): Symbolizuje city, emoce a emocionální tělo člověka. Meč (dýka, nůž): Je symbolem intelektu, myšlení, dýka představuje jasné ničím nezkalené myšlenky. Chrám (budova, příbytek): Je symbolem vědění, ochrany a bezpečí.

Andělé (nadpřirozené bytosti, víly, skřítci, elfové, bájná zvířata atd.): Jsou nadpřirozené bytosti, které ochraňují, pomáhají a dodávají nám sílu a víru v přirozený běh života. Pomáhají nám s láskou uskutečnit naše sny, vnést do našich životů lásku a harmonii.

Květiny: Jsou všeobecně symbolem krásy, něhy a vyjádřením lásky, úcty a vděčnosti.

Obrázky Feng - Shui pomáhají v prostředí, kde se nacházejí, eliminovat tzv. "šáry" (negativní energie) a vytvářet energie pozitivní. Feng - Shui je tradičním čínským uměním a vědou o životě v harmonii s okolním prostředím. Využívá se v případech, kdy chceme zlepšit či podpořit svou životní situaci v oblasti zdraví, prosperity, vztahů či jen obecné spokojenosti. Symboly Feng – Shui: Vytvářejí harmonii a hojnost. Mezi ně patří např.: voda, lotosový květ, delfín atd.

Voda: Přináší do našich prostor štěstí, lásku, harmonii. Voda je symbolem bohatství.

Lotosový květ: Je symbolem čistoty. Do domu vnáší mír, klid , tvořivost a duchovní růst.

Slunce: Symbol nesmrtelnosti a věčnosti, znovuzrození i zániku. Zdroj tepla, světla, je dárcem rozumu i citu, nejčistší spravedlnosti.

 

Vyhledávání

Kontakt

Bc. Věra Lochmanová Řepov 131
Mladá Boleslav
29301
tel.: 728 111 117